// FIXME
src="https://www.facebook.com/tr?id=463136325134908&ev=PageView
&noscript=1"/>
Politica de confidenţialitate | Nifestcom

Versiunea Romana este în proces de prelucrare. Ne cerem scuze.

Politica de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare – Politică de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care proprietarul site-ului «Nifestcom” SRL, respectiv www.honda-moldova.md și www.nifestcom.md, le poate obţine despre o persoană fizică sau juridică – Utilizatorii site-ului, în procesul utilizării acestui site (denumit în continuare – Site), precum și atunci când completează formulare de feedback și/sau alte formulare de pe Site și/sau utilizează serviciile furnizate prin intermediul acestui site.

1. Definiția termenilor

1.1 Următorii termeni sunt folosiți în această Politică de confidențialitate:

1.1.1. Proprietarul site-ului service auto SRL „Nifestcom ”(denumit în continuare – Administratorul site-ului) – administratorul numelui de domeniu Honda-moldova.md și Nifestcom.md, care organizează și/sau efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal și determină, de asemenea, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu date cu caracter personal.

1.1.2. Datele cu caracter personal — orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau indirect (subiect al datelor cu caracter personal).

1.1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal — orice acțiune (operațiune) sau o serie de acțiuni (operațiuni) efectuate cu utilizarea instrumentelor de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, precizarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transmiterea (distribuirea, furnizarea, oferirea accesului), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. Confidențialitatea datelor cu caracter personal — cerinţă obligatorie pentru administratorul site-ului sau altă persoană, care a obținut acces la datele cu caracter personal, de a nu admite depersonalizarea lor fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal sau alt temei prevăzut de lege.

1.1.5. Utilizatorul site-ului autoservice «Nifestcom” SRL (în continuare – Utilizator) – o persoană fizică sau juridică, care are acces la Site prin Internet și utilizează Site-ul.

2. Dispoziții generale

2.1 Utilizarea de către Utilizator a site-ului centrului de service auto „Nifestcom” SRL înseamnă acordul deplin și necondiționat al Utilizatorului cu această Politică de confidențialitate și condițiile de prelucrare a informațiilor sale personale specificate în aceasta.

2.2. În caz de dezacord cu condițiile Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea site-ului și/sau orice servicii disponibile atunci când folosește acest site.

2.3. Această Politică de confidențialitate se aplică numai site-ului centrului de service auto „Nifestcom” SRL. Administratorul site-ului nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terțe la care Utilizatorul poate face clic pe linkurile disponibile pe acest site. Pe astfel de site-uri, de la utilizator pot fi colectate sau solicitate alte informații personale, precum și pot fi efectuate alte acțiuni.

2.4. Administratorul site-ului centrului de service auto «Nifestcom” SRL nu verifică exactitatea informațiilor personale furnizate de utilizatorii site-ului și nu verifică capacitatea lor de exerciţiu. Cu toate acestea, se presupune că utilizatorul are capacitate de exerciţiu deplină în virtutea atingerii vârstei stabilite prin lege sau în alte condiții prevăzute de legislația în vigoare și furnizează informații personale autentice și suficiente despre sine, folosind formularul de feedback sau alte formulare de pe site și menține aceste informații în stare actuală.

3. Obiectul politicii de confidențialitate

3.1. În cadrul acestei politici de confidențialitate, „date cu caracter personal ale utilizatorului” înseamnă:

3.1.1. Informații personale pe care Utilizatorul le prezintă despre el însuși la completarea formularelor de feedback și/sau a altor formulare de pe site-ul web al companiei „Nifestcom” SRL, inclusiv datele sale personale:

 • Numele Utilizatorului
 • Numărul de telefon de contact al Utilizatorului;
 • Adresa poștei electronice (e-mail).
 • Codul fiscal al Utilizatorului.

3.1.2. Datele cu caracter personal, în cadrul prezentei politici de confidențialitate, includ, de asemenea, date care sunt transmise automat în timpul utilizării Site-ului «Nifestcom” SRL, folosind software-ul instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv:

 • Adresa IP;
 • informații din cookie-uri;
 • informații despre browser;
 • data și ora vizitei;
 • adresa paginii solicitate;
 • alte informații similare

3.1.3. Orice alte informații cu caracter personal nespecificate mai sus (browsere utilizate, sisteme de operare etc.) sunt supuse stocării securizate și nedifuzării, cu excepția celor prevăzute la clauza 5.3. a acestei politici de confidențialitate.

4. Scopul colectării și procesării datelor cu caracter personal

4.1. Administratorul site-ului centrului de service auto «Nifestcom” SRL colectează și stochează doar acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru acordarea și prestarea de servicii (executarea de acorduri, contracte și comenzi de lucru cu Utilizatorul), precum și pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Administrației Site-ului în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

4.2. Administratorul site-ului folosește datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • identificarea părții în cadrul acordurilor și contractelor dintre Utilizator și proprietarul site-ului, inclusiv pentru acordarea și prestarea de Servicii;
 • identificarea părții în cadrul acordurilor și contractelor dintre Utilizator și proprietarul site-ului, inclusiv pentru acordarea și prestarea de Servicii;
 • identificarea și prevenirea cazurilor de fraudă și/sau obţinere ilegală, utilizare de Produse informaționale și/sau beneficiere de Servicii oferite de Site;
 • stabilirea legăturii cu Utilizatorul, inclusiv pentru trimiterea de notificări, cereri și informații privind funcționarea Site-ului (de exemplu, dacă Utilizatorul și-a uitat numele de utilizator/parola), precum și alte informații care prezintă interes pentru Utilizatorul final;
 • îmbunătățirea calității funcționării site-ului, comodităţii acestuia pentru Utilizatori, dezvoltarea și/sau achiziționarea de produse informaționale, elaborarea și/sau furnizarea de servicii mai bune;
 • prelucrarea cererilor și comenzilor de la Utilizatori pentru acordarea și/sau prestarea serviciilor personalizate;
 • trimiterea mesajelor informative și de publicitate despre noi Produse informaționale/Servicii și oferte speciale în măsura permisă de legislația în vigoare a Republicii Moldova;
 • efectuarea de studii statistice și alte studii pe baza datelor depersonalizate. 

 

5. Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorului și transmiterea lor către terți

5.1. Administratorul site-ului centrului de service auto Nifestcom SRL stochează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în conformitate cu regulile interne, deciziile și reglementările sale. ми.

5.2. Administratorul site-ului întreprinde toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale Utilizatorului de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea, precum și de la alte acțiuni ilegale cu ele ale terților. În același timp, Administratorul site-ului mizează pe faptul că Utilizatorul, din partea sa, va aborda conștiincios stocarea datelor sale cu caracter personal (în special parolele de acces) și nu le va dezvălui terților.

5.3. Administratorul site-ului are dreptul de a transfera datele cu caracter personal ale Utilizatorilor către terți numai în următoarele cazuri:

 • dacă Utilizatorul și-a exprimat consimțământul în scris pentru astfel de acțiuni;
 • dacă Utilizatorul și-a exprimat consimțământul în scris pentru astfel de acțiuni;
 • dacă Transferul este prevăzut de legislația RM sau de altă legislație aplicabilă în cadrul procedurii stabilite de legislație;
 • pentru a asigura posibilitatea protejării drepturilor și intereselor legitime ale administratorului site-ului sau ale terților în cazurile când Utilizatorul încalcă Politica de confidențialitate. 

5.4. La prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, administratorul site-ului este ghidat de Legea Republicii Moldova „Privind protecția datelor cu caracter personal”.

6. Modificarea și ștergerea datelor cu caracter personal

6.1. Utilizatorul poate modifica în orice moment (actualiza, completa) datele cu caracter personal prezentate de acesta sau o parte din ea, precum și parametrii confidențialității ei.

6.2. Administrația site-ului web „Nifestcom” SRL are dreptul de a distruge datele cu caracter personal despre Utilizator fără consimțământul lui, și anume, de a lua măsuri care fac imposibilă restabilirea conținutului acestor informații.

7. Modificarea Politicii de Confidențialitate

7.1. Administratorul site-ului de service auto are dreptul de a face modificări ale prezentei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului. Când se fac modificări în redacția curentă, este indicată data ultimei actualizări. Utilizatorul trebuie să monitorizeze în mod independent modificările aduse Politicii de confidențialitate.

7.2. Noua redacție a Politicii de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării acesteia, cu excepția cazului în care noua redacție a Politicii nu prevede altfel.

7.3. Toate sugestiile sau întrebările referitoare la această Politică de confidențialitate trebuie comunicate la contactele indicate, situate pe site-ul web al centrului de service auto «Nifestcom” SRL.